Hoe wij werken?

De realisatie van een communicatietraject brengt veel voorbereidende, planmatige en controlerende werkzaamheden met zich mee. DIGIVEEM beschikt over ervaren projectleiders die een project vorm geven en de uitvoering zullen begeleiden. Één van hen wordt uw projectleider en ook uw contactpersoon binnen DIGIVEEM vóór, tijdens en na afronding van het project. De projectleider begint met een zeer uitgebreid inventarisatiegesprek, waarin uw wensen worden besproken, de bestaande situatie terplekke wordt bekeken en het advies toegespitst op uw specifieke wensen en situatie wordt verwoord. Dit alles komt in een verslag, waaraan gekoppeld de offerte. Na acceptatie van de offerte gaan wij over tot de uitvoering van het project in nauwe samenwerking met één van uw specialisten. Met deze persoon worden ook de detailafspraken gemaakt, het wie, wat, op welke wijze en wanneer gaat doen, zodat alles conform de offerte en de overige gemaakte afspraken zal verlopen.Wanneer alle werkzaamheden zijn verricht, zal de projectleider samen met u alle gerealiseerde voorzieningen bekijken en het project opleveren. Ook na oplevering van het project blijft hij het aanspreekpunt voor eventuele vragen.